Budgetbeheer Basis

De eerste vorm van begeleiding voor de medewerkers bij schuldenproblematiek is de Budgetbeheer Basis. Alle inkomsten worden gestort op een speciaal geopende rekening. SPL€NDID Salarisdiensten is gemachtigd om deze rekening te beheren. We betalen eerst alle vaste lasten, zoals huur, hypotheek, gas, water, licht en de zorgverzekering. Het bedrag dat overblijft maken wij maandelijks over naar de privérekening van de medewerker. Zo krijgt deze een beter inzicht in zijn maandelijks vrij beschikbare budget.

Heeft uw medewerker behoefte aan meer ondersteuning in de vorm van schuldhulpverlening? Bekijk de mogelijkheden van onze andere soorten begeleiding: Budgetbeheer Totaal en Budget Coaching.

poppetje trap naaar boven met geld 200
contact formulier