Budget Coaching

Budget Coaching geeft de medewerker niet alleen inzicht in het budget en het uitgeven hiervan, maar coacht hem ook tijdens het proces. Op deze manier maken we de geldstroom weer beheersbaar om financiële problemen in de toekomst te voorkomen. Het opstellen van een budget helpt bij het maken van keuzes en stellen van prioriteiten.
SPL€NDID Salarisdiensten stelt samen met de medewerker een maandelijks budgetplan op.

De budgetcoach blijft over de schouder meekijken indien u dat wenst. Natuurlijk is de inzet en het commitment van de medewerker van groot belang. Kennis en bewustwording is de kern van dit proces. Het gaat hier om het aanleren van administratieve vaardigheden en het vermogen om om te kunnen gaan met geld. De duur van de begeleiding tijdens de schuldhulpverlening is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de medewerker.

Heeft u meer behoefte aan het beheren van financiën naast de specifieke coaching tijdens de schuldhulpverlening? Budgetbeheer Basis en Budgetbeheer Totaal helpen u hierbij.

poppetje trap naaar boven met geld 200
contact formulier